Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.Viac info  

Vízia

Ako jedna z najväčších dopravných spoločností na Slovensku si uvedomujeme dopad naftových kamiónov na prírodu a naše zdravie. Vnímame udržateľnosť a ekológiu ako prioritu a chceme jazdiť tak, aby sme čo najmenej zaťažovali životné prostredie. Preto sme sa rozhodli pustiť do nášho ekologického projektu.

Eko projekt

Aktuálne máme v našom vozovom parku vyše 200 nákladných automobilov, ktoré postupne vymeníme za nové EKO modely na alternatívne palivá. Cieľom je jazdiť po Slovensku a zásobovať obyvateľov našej krajiny len ekologickými vozidlami. Tieto vozidlá maximalizujú výhody paliva šetrného k životnému prostrediu a prispievajú tak k zlepšeniu kvality ovzdušia, zmierneniu klimatických zmien a k tichšiemu prostrediu. Pomôžu nám znížiť náš emisný priemer aj uhlíkovú stopu.

Zanecháme zelenú stopu

Príroda zapustila korene už aj v doprave

Emisie

Emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné škodliviny bežnej prevádzky, ktoré majú nepriaznivý účinok na životné prostredie a človeka. Emisie sú často stotožňované len s výfukovými plynmi, tie však tvoria iba ich časť.

Emisie možno rozdeliť na:

  • Plynné emisie (výfukové plyny)
  • Pary (uvoľňujú sa pri tankovaní)
  • Pevné emisie (sadze a pevné častice)
  • Emisie hluku (sú spôsobené činnosťou motora)
  • Emisie elektromagnetického žiarenia (uvoľňujú sa pri výkonných elektrických vozidlách)

Testovanie

V prvej fáze projektu sme otestovali viaceré značky nákladných automobilov, ktoré spĺňajú podmienky pre ekologickú dopravu:

Vozidlá jazdili po Slovensku a mohli ste ich spoznať vďaka jasnej zelenej potlači na návesoch. Výrobcovia nám umožnili detailne sa oboznámiť s technológiou, vysvetlili všetky plusy a mínusy. Aktuálne už prebieha výberové konanie na dodávateľa prvých 100 ťahačov, ktoré doplnia náš vozový park. Tieto vozidlá budú poháňané na skvapalnený zemný plyn LNG. V druhej fáze plánujeme zakúpiť aj kamióny na stlačený zemný plyn CNG.

Alternatívne palivá

Zemný plyn je ekologickejšie palivo pre spaľovacie motory, ktoré prináša významné environmentálne výhody:

  • zlepšuje kvalitu ovzdušia
  • eliminuje látky znečisťujúce ovzdušie vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka
  • znižuje emisie CO2
  • prispieva k zmierňovaniu globálneho otepľovania
  • výrazne znižuje hlukovú záťaž v centrách miest a pri nočnom rozvoze
CNG

Základom fungovania plniacej stanice CNG je stlačenie zemného plynu kompresorom a „vtlačenie“ plynu do tlakovej nádoby vo vozidle. Plnenie palivom CNG sa považuje za bezpečné a jednoduché.

LNG

Pri LNG je zemný plyn najprv extrémne podchladený, čím sa mení jeho forma na kvapalnú. Vďaka tomu je možné výrazne zvýšiť množstvo paliva v nádrži a s tým aj dojazd vozidla, a to až 3,5 násobne.

Ekológia

Zníženie emisií záleží od značky a modelu konkrétneho vozidla, ale rozdiel môže byť obrovský. Pri každom vozidle je to až o -99 % pevných častíc, – 90% uhľovodíkov s výnimkou metánu, znížením emisií CO2 približne o -15 % v porovnaní s motorovou naftou a až -95% v porovnaní s biometánom. S pohonom vozidiel na LNG a CNG sa spája aj výrazné zníženie hlučnosti pod hranicu tzv. nočnej prevádzky, čo napomáha zvýšiť kvalitu života ľudí v mestách a obciach.